เติบโตไปพร้อมกับผู้คนและเมือง

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ข้อมูลทรัพย์สิน(ภาษาอังกฤษ)

ความฉลาดและความอ่อนไหวผ่านการแลกเปลี่ยนต่างๆ

K2 Estate เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์โดยส่วนใหญ่อยู่ในโยโกฮาม่าและโตเกียวเราสนับสนุนความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของอุตสาหกรรมต่างๆและผู้คนในเมืองต่างๆทั่วโลก

Intelligence and sensitivity through various exchanges

K2 Estate specializes in commercial real estate, mainly in Yokohama and Tokyo. We support human resource related needs of various industries and people in the cities worldwide.