ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

Real Estate Investment Consulting

เราทำการจำลองอย่างละเอียดโดยสมมติว่าความผันผวนของต้นทุนต่างๆเช่นอัตราดอกเบี้ยอัตราการเข้าพักและค่าซ่อมแซม
เราจะวิเคราะห์ความเสี่ยงและให้คำแนะนำเพื่อให้คุณได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจและแผนชีวิตของคุณ

ที่ปรึกษาเริ่มต้น

Start-up Consulting

เริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นธุรกิจมักจะยุ่งยากและมักไม่รู้วิธีด้วยซ้ำ นี่อาจเป็นการสูญเสียเวลาเสียโอกาส
เราจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแผนกตั้งแต่ขั้นตอนการบริหารที่ไม่ใช่มืออาชีพเช่นงานกฎหมายและภาษีไปจนถึงการวางแผนแผนธุรกิจ เรายังรับปรึกษาจากต่างประเทศ